Newsletter

 
dodaj wypisz
2. Zbiorcze systemy odprowadzania spalin typu  Abgas-Control do różnych
     rozwiązań doprowadzani powietrza i odprowadzania spalin

W tego typu rozwiązaniach kotłowni zagadnieniem niezwykle istotnym jest możliwość odprowadzania spalin wspólnym kanałem spalinowych. Obowiązujące w Polsce przepisy (Dz. U. Nr 75, poz. 690  ) wyraźnie opisują wymagania w tym zakresie.


 
2.1. Systemy spalinowe i powietrzno-spalinowe otwarte do zasysania
        powietrza z kotłowni:


SS-OP-IC -     system spalinowy otwarty z przednią zabudową kontrolera spalin
                     typu Abgas-Control oraz indywidualnym czerpaniem powietrza
                     z kotłowni przez króciec kotła.


 
                              
        

SPS-OP-TC -   system powietrzno-spalinowy otwarty z przednią zabudową 
                     kontrolera spalin typu Abgas-Control oraz zbiorczą  tylną czerpnią
                     powietrza z pomieszczenia kotłowni.